อย. จัดทำระบบให้คำปรึกษา e-Consult หนุนผลักดันงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจเติบโตได้ยั่งยืนด้วยศักยภาพของคนไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออกกฎหมายมารองรับหลายฉบับ อาทิ พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562, พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564

ขณะที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์ก็ได้เร่งรัดกระบวนการทำงานเพื่อรับกับนโยบายการวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ให้เป็นรูปธรรม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ โดยล่าสุดได้จัดทำระบบให้คำปรึกษา การอนุญาตที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มนวัตกรรมสุขภาพให้เติบโตได้มากขึ้น โดยจัดให้มีบริการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือนักวิจัยสามารถยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการวิจัยไปจนถึงพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ (e-Consult)

โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 66 (ม.ค.-มิ.ย.) มีผู้ยื่นคำขอรับคำปรึกษาและคำขอรับการวินิจฉัยในระบบ e-Consult 4,892 คำขอ แบ่งเป็น คำขอรับการวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3,236 คำขอ และคำขอรับคำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1,656 คำขอ แสดงให้เห็นแนวโน้มของการนำองค์ความรู้ งานศึกษาวิจัยด้านสุขภาพออกไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ที่มากขึ้น โดย อย.ได้ให้บริการ e-Consult แก่ผู้ประกอบการ หรือนักวิจัยที่ประสงค์รับคำปรึกษาผ่านช่องทาง [email protected], Line ID: @consult_fda และ โทร 1556

นอกจากนี้ อย.มีการจัดทำระบบสนับสนุนให้งานวิจัยนวัตกรรมสุขภาพออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยประสานงานกับภาคีเครือข่าย เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยงานให้ทุน มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อดึงให้นักวิจัยที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology readiness level; TRL) อยู่ในระดับ 3 เป็นอย่างน้อยหรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว สามารถยื่นข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยขั้นตอนที่รวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาด และสินค้ากลุ่มนวัตกรรมสุขภาพสามารถอุตสาหกรรมที่เข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ส.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top