ครม. ถกเยียวยาเหตุโกดังพลุระเบิด/ขยายเวลาผ่อนผันแรงงานต่างด้าว

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุโกดังเก็บพลุระเบิด ที่บ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งมีบ้านเรือนเสียหายถึง 682 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 11 ราย บาดเจ็บ 389 ราย

หลังจากที่นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเยียวยา พร้อมเร่งรัดในการดำเนินคดี และให้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ความเสียหาย สั่งสอบเชิงลึกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐละเลยปฏิบัติหน้าที่ หรือแสวงหาประโยชน์อันมิชอบด้วยหรือไม่

อย่างไรก็ดี ต้องจับตาดูว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) จะเข้าร่วมประชุมครม.ในครั้งนี้หรือไม่ หลังจากเมื่อวานนี้ พรรคภูมิใจไทยได้ประกาศเข้าร่วมรัฐบาลใหม่กับพรรคเพื่อไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการประชุมครม. มีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้

 • กระทรวงทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขอยกเว้นมติ ครม. เพื่อดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชน
 • กระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …, เสนอแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายหลังวันที่ 31 ก.ค.66
 • สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วม ของการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอตัวชี้วัดการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากฝิ่น และกำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชเห็ดขี้ควาย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย พ.ศ. …
 • ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) พ.ศ. …
 • ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
 • ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ และป่าเขาพระวิหารบางส่วน ในท้องที่ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. … (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
 • ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต การแก้ไขรายการในใบอนุญาต การดำเนินการของผู้รับอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแล และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. …
 • ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษา หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. …
 • ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ของอากาศยาน (กสอ.) พ.ศ. … และการกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่และประโยชน์อย่างอื่นของ กสอ. และคณะอนุกรรมการ
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีนักบินไทยว่างงาน และการส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักบินไทยสามารถไปทำงานต่างประเทศได้ ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ส.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top