ครม.ไฟเขียวเลือกตั้งซ่อม สส.ระยองเขต 3 คาด กกต.เคาะ 10 ก.ย.66

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ…. เนื่องจากนครชัย ขุนณรงค์ สส.ระยอง พรรคก้าวไกล เขต 3 ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็น สส. ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.66 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ได้กำหนดให้ในกรณีที่ สส.ที่มาจากการแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง สส.แทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้ง สส.จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงได้ยกร่าง พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งฯ และร่างแผนการจัดการเลือกตั้งขึ้นและเสนอต่อ ครม.

สำหรับร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง สส.จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น มีลำดับสำคัญ อาทิ วันที่ 14 ส.ค.66 เป็นวันสุดท้ายที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 15 ส.ค.66 ที่ กกต.จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายในการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, วันที่ 17-21 ส.ค.66 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง สส.จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 โดยคาดว่าเป็นวันเลือกตั้งฯ คือวันที่ 10 ก.ย. 66 ส่วนวันที่ 11-17 ก.ย.66 เป็นวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ส.ค. 66)

Tags: , , , , , ,
Back to Top