ครม.อนุมัติงบกลางเกือบ 3 พันลบ. ค่าเบี้ยเสี่ยงภัยค้างจ่ายช่วงโควิดปี 64-65

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานระหว่างเดือน ก.ค.64- มิ.ย.65 ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และนอกสาธารณสุข รวม 8 หน่วยงาน ดังนี้

1. กระทรวงสาธารณสุข 1,362.77 ล้านบาท 2. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 561.46 ล้านบาท 3. กระทรวงกลาโหม 385.10 ล้านบาท 4. กระทรวงมหาดไทย 420.39 ล้านบาท 5. กระทรวงยุติธรรม 92.16 ล้านบาท 6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 52.16 ล้านบาท 7. สภากาชาดไทย 111.78 ล้านบาท และ 8. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 10.13 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ความจำเป็นเรื่องนี้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 พบว่ายังมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขค้างจ่าย ในปีงบประมาณ 2564-65 ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานพยาบาล

“ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเสนอเรื่องให้มีการอนุมัติในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อไป”

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบกลางให้ในวงเงิน 2,995.95 ล้านบาทในครั้งนี้ เป็นกรณีค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วงเดือน ก.ค.64-มิ.ย.65 จะมีส่วนของค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย.65 อีก 3,745.64 ล้านบาท โดยกระทรวงสาธารณสุขจะขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลำดับต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ส.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top