IVL รับเงินสนับสนุนจาก IFC รุกเพิ่มกำลังการรีไซเคิล PET ในบราซิลเกือบ 3 เท่าตัว

บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ประกาศเสร็จสิ้นการขยายโรงงานรีไซเคิลของบริษัทในประเทศบราซิล ด้วยเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากสินเชื่อสีน้ำเงิน (Blue Loan) หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่สนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล ที่จัดสรรโดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของธนาคารโลก

โรงงานรีไซเคิลแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองชวีซ์ดีฟอรา รัฐมีนัซเจไรช์ ประเทศบราซิล ได้เพิ่มกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลจากวัสดุ PET ที่ผู้บริโภคใช้งานแล้วจาก 9,000 ตันต่อปี เป็น 25,000 ตันต่อปี โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งใน “วิสัยทัศน์ปี 2573” (Vision 2030) ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการลงทุนมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังการรีไซเคิลขวด PET ให้ได้ 50,000 ล้านขวดต่อปี ภายในปี 2568

PET เป็นวัสดุที่มีเอกลักษณ์พิเศษ นิยมใช้สำหรับผลิตขวดน้ำดื่มน้ำอัดลม และเป็นชนิดพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคิลมากที่สุดในโลก โดยอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลสำหรับผลิตขวดเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้ลงทุนมูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการภายในโรงงานในประเทศบราซิล พร้อมติดตั้งเครื่องจักรใหม่ต่างๆ อาทิ เครื่องชำระล้างเพื่อช่วยลอกฉลาก บดขวดในน้ำ และลดการใช้น้ำลงถึงร้อยละ 70

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 ทาง IFC ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อสีน้ำเงินแก่อินโดรามา เวนเจอร์ส มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิล อันจะช่วยลดขยะพลาสติกที่ต้องนำไปฝังกลบหรืออาจเล็ดลอดลงสู่มหาสมุทร โดยเจาะจงการดำเนินงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย และบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่ต้องต่อสู้กับกับขยะที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และประสบกับปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ทั้งนี้ สินเชื่อสีน้ำเงินให้การรับรองและติดตามเงินทุนที่ได้รับสำหรับโครงการที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ รวมทั้งความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล นอกจากนี้ เมื่อรวมกับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอีกหลายแห่ง อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับเงินทุนระยะยาวที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนรวมมูลค่า 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี 2561-2565 เพื่อสนับสนุนโครงการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

นายดีเค อากาวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม IVL กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เราได้นำเงินทุนสนับสนุนจาก IFC เพื่อลงทุนในโครงการสำคัญที่ทำให้อินโดรามา เวนเจอร์ส สามารถต่อยอดความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านความยั่งยืน เรารู้สึกขอบคุณ IFC สำหรับสินเชื่อสีน้ำเงินนี้ที่ตอกย้ำย้ำความสำคัญของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเป็นเลิศและศักยภาพของการดำเนินการด้านรีไซเคิลของเรา

นาย Carlos Leiria Pinto, ผู้จัดการ IFC ประจำประเทศบราซิล กล่าวว่า นับเป็นสินเชื่อสีน้ำเงินครั้งแรกของ IFC ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการมลพิษพลาสติกในทะเลโดยเฉพาะ โดยการทำงานร่วมกันกับผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนร่วมกัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ส.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top