พาณิชย์เร่งหาสินเชื่อ-จุดจอดขายช่วยผู้ประกอบการฟู้ดทรัค

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนธุรกิจฟู้ดทรัคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการฟู้ดทรัคที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคหลัก 2 ประการ ได้แก่ 1.ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากผู้ประกอบการฟู้ดทรัคส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรายย่อย เงินทุนมีจำนวนจำกัด และใช้เงินลงทุนเกือบทั้งหมดไปกับการตกแต่งรถให้สวยงามโดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภค ตลอดจนซื้ออุปกรณ์สำหรับจำหน่ายอาหาร จึงไม่มีเงินสำรองหรือเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจระยะยาว และ 2.ข้อจำกัดด้านสถานที่จอดรถจำหน่ายสินค้า เช่น ทำเลที่จอดรถต้องไม่ผิดกฎหมายและต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ก่อนจึงจะทำการขายได้ ฯลฯ โดยผู้ประกอบการขอให้หน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่กำลังประสบอยู่

เบื้องต้น กรมฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ นำธุรกิจมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยกรมฯ จะหารือและขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่อออกโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับธุรกิจฟู้ดทรัคโดยเฉพาะ รองรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้สิทธิผ่านโครงการฯ ดังกล่าว 2.เจรจากับหน่วยงานพันธมิตรเอื้อเฟื้อสถานที่ให้รถฟู้ดทรัคจอดจำหน่ายสินค้า หรือคิดค่าใช้จ่ายโดยให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งจัดกิจกรรมฟู้ดทรัคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า เป็นการเปิดตลาดใหม่ พบปะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ สร้างการจดจำแบรนด์ ตลอดจน เปิดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจฟู้ดทรัค และการใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้น พร้อมเชิญชวนนักลงทุนหน้าใหม่เข้าสู่ธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

โดยช่วงวันที่ 16-17 ส.ค.นี้ กรมฯ เตรียมนำผู้ประกอบการฟู้ดทรัคออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “อร่อยกู๊ด ฟู้ดทรัค” ณ บริเวณลานจอดรถชั้น G อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคของไทยกว่า 30 ร้านค้า รวมทั้งเชิญผู้บริหารธุรกิจฟู้ดทรัคทีมช้างมาถ่ายทอดประสบการณ์ วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง และโอกาสการเติบโตของธุรกิจฟู้ดทรัคแก่นักลงทุนหน้าใหม่หรือผู้สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจเข้าลงทุนในธุรกิจ พร้อมทั้งเชิญธนาคารไทยพาณิชย์มาให้คำแนะนำการจัดทำแผนธุรกิจ และการขอสินเชื่อเพื่อเป็นใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายการลงทุนของธุรกิจ

ปัจจุบันมีผู้นำกิจการมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้วจำนวน 10,021 สัญญา มูลค่ารวม 1,446 ล้านบาท หากผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4939 e-Mail : [email protected] สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ส.ค. 66)

Tags: ,
Back to Top