SCC จับมือ Braskem ร่วมทุนบผลิตไบโอ-เอทิลีนจากเอทานอล

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด (TPE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) (บริษัทย่อย ที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด) ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Braskem S.A. ผ่านบริษัทย่อยคือ Braskem Netherland B.V. และบริษัท Braskem Europe GmbH (Braskem) และจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนผลิตไบโอ-เอทิลีนจากเอทานอล (Green-Ethylene from ethanol) โดย SCGC จะถือหุ้นบริษัทร่วมทุนใหม่ 49% และ Braskem จะถือหุ้น 51%

ไบโอ-เอทิลีนที่ผลิตจากบริษัทร่วมทุนนี้จะถูกส่งไปยังโรงงานปลายน้ำของ SCGC เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกไบโอ-พอลิเอทิลีน (Green-Polyethylene หรือ Green-PE) ที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นลบ (Negative carbon footprint) และใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั่วโลก โดยโรงงานของบริษัทร่วมทุนจะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประเทศไทย คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 67

SCGC มุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทร่วมทุนนี้จะนำเทคโนโลยีการผลิตไบโอ-เอทิลีน (Green-Ethylene) ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับซึ่งช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของ SCGC ผ่านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ SCGC มีเป้าหมายที่จะเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green polymer) เป็น 1 ล้านตันต่อปีภายในปี 73

Braskem เป็นผู้นำระดับโลกด้านพลาสติกชีวภาพ มุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยสาขาในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ทำให้ Braskem สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยให้ Braskem สามารถเติบโตและขยายธุรกิจไปทั่วโลก ทำให้เป็นผู้ผลิตเทอร์โมพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาและเป็นผู้ผลิตไบโอ-พอลิเมอร์ที่ใหญ่สุดของโลก รวมทั้งเป็นผู้ผลิตพอลิโพรพิลีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ในปี 65 Braskem มียอดขายสุทธิประมาณ 18,731 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสินทรัพย์รวมประมาณ 17,775 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ส.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top