XPG ยันไม่เกี่ยวข้องนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลระบุรัฐทำได้เองผ่านบล็อกเชน

บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) ซึ่งมี บทจ.แสนสิริ (SIRI) ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง 13.03% ออกแถลงการณ์เรื่องนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล ว่า ตามที่ปรากฎข้อมูลในช่องทางต่างๆ ว่ากลุ่มบริษัท เอ็กซ์สปริง (XSPRING) จะได้รับผลประโยชน์หากนโยบายกระเป๋าเงินดีจิทัลได้นำออกมาใช้นั้น XSPRING ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลนั้น รัฐบาลสามารถดำเนินการได้เองโดยตรงผ่านระบบบล็อกเชน ซึ่งไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางหรือบริษัทเอกชนใดๆ

XSPRING จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยซน์จากนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้ง XSPRING ไม่เคยได้รับการติดต่อ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายข้างต้น ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จและทำให้สำคัญผิด ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย และกระทบต่อสังคมในวงกว้าง เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้เผยแพร่ข้อมูล โดยข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ SPRING อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

XSPRING ยึดถือการดำเนินธุรกิจและการทำธุรกรรมภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และเที่ยงธรรม

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ส.ค. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top