AMARC ส่งสัญญาณ H2/66 สดใสภาคธุรกิจเกษตร-อาหารฟื้น ดีเดย์ ต.ค.นี้เปิดศูนย์ใหม่ในลำพูน

นายชินดนัย ไชยยอง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย (AMARC) เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังเชื่อว่ามีทิศทางการเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมา โดยภาพรวมการเติบโตของภาคเอกชน ทั้งบริการตรวจวิเคราะห์และบริการสอบเทียบ คาดว่าจะฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลาย ส่งผลให้ภาคธุรกิจเกษตร อาหาร กลับมาเติบโต ถือเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของ AMARC

ส่วนความคืบหน้าแผนการขยายศูนย์บริการตามหัวเมืองในต่างจังหวัด ช่วงเดือนต.ค. 66 บริษัทจะเปิดศูนย์ประสานงานและรับตัวอย่าง ที่ จ.ลำพูน เพื่อรองรับการให้บริการในตลาดภาคเหนือ ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับภูมิภาคอื่น บริษัทฯ ชะลอการเปิดศูนย์ประสานงานออกไป โดยพิจารณาตามความต้องการของลูกค้า ความชัดเจนทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในช่วงเดือนต.ค. 65 บริษัทด้เปิดศูนย์ประสานงานและรับตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ช่วยสนับสนุนยอดขายภาคตะวันออก โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 66 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 25.8% แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหม่เป็นจำนวนมาก

ล่าสุดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดไตรมาส 2/66 มีรายได้รวม 71.12 ล้านบาท เติบโต 5.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มงานตรวจวิเคราะห์ (Testing) เติบโต 2% โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตจากลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่การผลิตและการส่งออกเริ่มกลับมาเป็นปกติ ทั้งจากลูกค้าใหม่และลูกค้าประจำ แต่ในส่วนของกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่จากกลุ่มค้าปลีกเอกชนรายหนึ่ง ในปีนี้เลื่อนการเริ่มโครงการมาเป็นช่วงปลายไตรมาส 2/66 ซึ่งล่าช้ากว่าปีก่อนหน้า ส่งผลให้ภาพรวมการเติบโตในส่วนนี้ไม่สูงนัก ส่วนกลุ่มงานสอบเทียบ (Calibration) เติบโต 12% จากการขยายกำลังการให้บริการ และกลุ่มงานตรวจสอบและรับรองระบบ (Inspection & Certification) เติบโต 122% จากงานประมูล ที่เริ่มมีมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 2/66

อย่างไรก็ตามบริษัทมีการลงทุนในบุคลากรและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขยายกำลังการให้บริการตามแผน ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น มีอัตรากำไรที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม จากการควบคุมค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้อัตรากำไรสุทธิของไตรมาสที่สอง สูงกว่าไตรมาสแรก ขณะที่กำไรเบ็ดเสร็จในงวดไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 2.76 ล้านบาท ลดลง 58.9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

“ภาพรวมครึ่งปีแรก บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้รวม 4% ต่ำกว่าที่คาด สาเหตุจากการส่งออกที่หดตัว และงานของกลุ่มบริการตรวจสอบและรับรองระบบที่เลื่อนมาในช่วงปลายไตรมาส 2 แต่ถ้าหากหักรายได้จากบริการตรวจรับรองระบบ บริษัทฯ จะเติบโต 6% มีการเติบโตอยู่ที่ 92% ใกล้เคียงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในส่วนนี้เป็นรายได้จากลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นถึง 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และจำนวนลูกค้าเดิมมีการใช้บริการเพิ่มขึ้น จากการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ที่เริ่มกลับสู่สภาวะปกติ ขณะที่กำไรสุทธิลดลง เป็นผลจากการลงทุนเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการรับบุคลากรตามแผนดำเนินงานของบริษัท” นายชินดนัย กล่าว

จากการคาดการณ์ดังกล่าว ในช่วงครึ่งปีหลัง AMARC จะสามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีทั้งปัจจัยสนับสนุนภายใน เรื่องการขยายเครื่องมือ และบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและการบริการที่โดดเด่น รวมถึงปัจจัยภายนอก ทั้งความชัดเจนทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัว ตอกย้ำความเป็นผู้นำแล็บมาตรฐานระดับสากลอย่างแท้จริง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ส.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top