“อภิชาติ จูตระกูล”นั่ง CEO SIRI มีผลตั้งแต่ 19 ก.ย.

บมจ.แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ จูตระกูล (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่) ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานอำนวยการ (Chief Executive Officer) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

และรับทราบการลาออกของ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ จากตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ย. 66)

Tags: , ,
Back to Top