OECD เพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้สู่ 3% แต่หั่นคาดการณ์ปีหน้าเหลือ 2.7%

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เปิดเผยรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจประจำเดือนก.ย.เมื่อวันอังคาร (19 ก.ย.) ระบุว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3% ในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิ.ย.ว่าจะขยายตัวที่ 2.7% แต่ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าลงสู่ 2.7% จากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิ.ย.ว่าอาจขยายตัว 2.9%

ทั้งนี้ OECD ระบุว่า เศรษฐกิจโลกปรับตัวได้ดีกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ แต่แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอ โดยนโยบายการเงินที่เริ่มส่งผลกระทบเพิ่มมากขึ้นและเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้เศรษฐกิจปีหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าในปีนี้

รายงานระบุว่า แม้เงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวลง แต่เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงสูงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากภาคบริการและตลาดแรงงานที่ค่อนข้างตึงตัว ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ยังคงมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดการณ์ โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดภาวะติดขัดในตลาดพลังงานและอาหารเพิ่มเติม

นอกจากนี้ เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงรุนแรงขึ้นอาจฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น ส่วนหนี้สาธารณะก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ

OECD คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ G20 จะขยายตัว 1.5% ในปีนี้ ก่อนชะลอการขยายตัวลงเหลือ 1.2% ในปีหน้า ขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มขยายตัว 0.6% ในปีนี้ ก่อนขยายตัวเพิ่มขึ้นสู่ 1.1% ในปีหน้า

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศ OECD คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของสหรัฐจะขยายตัว 2.2% ในปีนี้ ก่อนชะลอขยายตัวลงเหลือ 1.3% ในปีหน้า ขณะที่เศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 5.1% ในปีนี้ ก่อนชะลอการขยายตัวลงเหลือ 4.6% ในปีหน้า ส่วนเศรษฐกิจอินเดียมีแนวโน้มขยายตัว 6.3% ในปีนี้ ก่อนชะลอการขยายตัวเหลือ 6.0% ในปีหน้า

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ย. 66)

Tags: , ,
Back to Top