สนพ.เผยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ พบว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 18-24 ก.ย.66 อยู่ที่ ราคา 31.48 บาทต่อลิตร ลดลง 0.78 บาทต่อลิตร จากสัปดาห์ก่อน จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 11-15 ก.ย.66 เฉลี่ยอยู่ที่ ราคา 5.00 – 5.20 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ราคาประมาณ 28.02 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.96 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนก.ค.66 อยู่ที่ประมาณ 286,445 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนก.ค.66 อยู่ที่ประมาณ 67.75 ล้านลิตร

ภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของไทยในปี 66 นั้น มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ โดยในเดือนก.ค.66 มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18.10 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 236,682 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.12 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 10,287 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่นประมาณ 115,820 ตัน และความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 84,835 ตัน ทั้งนี้จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนก.ค.66 พบว่า มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 61.65 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ประมาณ 4.15 ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.27 ล้านลิตรต่อวัน

สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนก.ย.66 อยู่ที่ 29.10 บาทต่อลิตร ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากปริมาณมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลออกสู่ตลาดลดลง และแรงหนุนจากตามความต้องการน้าเข้าของจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก อีกทั้งราคากากน้ำตาลก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน โดยผลิตจริงในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 3.78 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 3.61 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ย. 66)

Tags: , , , , , ,
Back to Top