EA เคาะดอกเบี้ยกรีนบอนด์ 3 รุ่น 3.20-4.10% ต่อปี เปิดขาย 26-28 ก.ย.

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ผู้นำในธุรกิจพลังงานสะอาด โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ “กรีนบอนด์” (Green Bond) จำนวน 3 รุ่น กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ได้แก่

  1. รุ่นอายุ 1 ปี อัตราผลตอบแทน 3.20% ต่อปี

  2. รุ่นอายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทน 3.70% ต่อปี

  3. รุ่นอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทน 4.10% ต่อปี

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.66 ผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A-

ด้านสถาบันการเงินผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ เปิดเผยว่า นอกจากหุ้นกู้ EA จะมีความโดดเด่นจากอายุหุ้นกู้ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่สามารถเลือกระยะเวลาลงทุนให้สอดคล้องกับการวางแผนทางการเงินได้แล้ว อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงเพียงระดับ 2 ในรุ่นอายุ 1 ปี และระดับ 3 ในรุ่นอายุ 3 และ 5 ปี จากความเสี่ยงสูงสุดที่ระดับ 8 และต่ำสุด ที่ระดับ 1 นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบโจทย์กระแสการลงทุนในยุคปัจจุบัน

EA ผู้นำในธุรกิจพลังงานสะอาด เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากว่า 10 ปี ด้วยผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ปี 66 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 16,860.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6,589.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.16 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากธุรกิจรถโดยสารไฟฟ้าและรถเพื่อการพาณิชย์ ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ย. 66)

Tags: , ,
Back to Top