ความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้น หนุนเศรษฐกิจภูมิภาค ส.ค. ขยายตัวต่อเนื่อง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจภูมิภาคเดือนสิงหาคม 66 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีในทุกภูมิภาค และการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวได้ในภาคกลาง และภาคเหนือ

– เศรษฐกิจภาคกลาง ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ อีกทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น

– เศรษฐกิจภาคเหนือ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้อีกทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น

– เศรษฐกิจภาคใต้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ อีกทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น

– เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกร และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ อีกทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น

– เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทน และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้อีกทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น

– เศรษฐกิจภาคตะวันตก ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ อีกทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น

– เศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้อีกทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.ย. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top