ดัชนีเชื่อมั่นเศรษฐกิจภูมิภาค ก.ย. แนวโน้มดีขึ้นตามท่องเที่ยว-ลงทุน เกาะติดภัยแล้ง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกันยายน 2566 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม มีความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตการเกษตรจากภาวะภัยแล้งที่เริ่มส่งผลต่อความเชื่อมั่นในอนาคตของภาคเหนือ

 

– ภาคตะวันออก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 79.0 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการอันเป็นผลมาจากการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในภาคการลงทุน เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากทิศทางนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล

ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่าอยู่ที่ระดับ 82.5 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคการลงทุนเป็นสำคัญ

 

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 76.9 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความต้องการของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น และภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหลายจังหวัดของพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่จะมาถึง

 

– ภาคเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 76.7 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จ และความเชื่อมั่นในภาคบริการ อันเป็นผลมาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาสัมผัสอากาศหนาว

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตการเกษตรในอนาคตจากภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 

– ภาคตะวันตก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 74.4 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหลายจังหวัดของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในอนาคตที่ดีขึ้น

 

– ภาคใต้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 73.8 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากภาคบริการ อันเป็นผลมาจากคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่จะมาถึง และความเชื่อมั่นในภาคการลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะขยายการลงทุนเพื่อรองรับภาคบริการที่ขยายตัว

 

– ภาคกลาง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 72.5 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในหลายจังหวัดของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม อันเป็นผลมาจากมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน

 

– กทม. และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 72.4 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะเมืองรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในภาคการลงทุนในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากการขยายการลงทุนเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.ย. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top