ก.เกษตรฯ เร่งสำรวจพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 42 จังหวัด

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ว่า ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในทุกด้าน และเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจน ตามนโยบายของรัฐบาล และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์

โดยที่ประชุมได้รับรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือในช่วงวันที่ 1-25 ก.ย.66 ที่มีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง รวม 42 จังหวัด ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 34 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

สำหรับผลกระทบด้านการเกษตร (ณ วันที่ 25 ก.ย.66) ดังนี้

1.ด้านพืช พื้นที่ได้รับผลกระทบ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน แพร่ เพชรบูรณ์ ลำปาง สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร เลย ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ จันทบุรี และจังหวัดตราด

เกษตรกร 63,670 ราย พื้นที่ 453,364 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 310,018 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 136,911 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,435 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ (ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ) 1 ไร่ คิดเป็นเงิน 4,048 บาท

2.ด้านประมง พื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แม่ฮ่องสอน พะเยา เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดตราด

เกษตรกร 1,619 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 1,586 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

3.ด้านปศุสัตว์ พื้นที่ได้รับผลกระทบ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และจังหวัดจันทบุรี

เกษตรกร 4,036 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 176,093 ตัว แบ่งเป็น โค 8,134 ตัว กระบือ 2,721 ตัว สุกร 4,361 ตัว แพะ/แกะ 91 ตัว สัตว์ปีก 160,786 ตัว แปลงหญ้า 496 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

 

ขณะเดียวกัน หน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว อาทิ สนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เครื่องสูบน้ำ 24 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 22 เครื่อง กระสอบทราย 1,750 ใบ เครื่องจักร-เครื่องมือ รวมทั้งสนับสนุนพืชอาหารสัตว์ 60.43 ตัน ถุงยังชีพสัตว์ 361 ถุง ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 718 ชุด รักษาสัตว์ 266 ตัว และอพยพสัตว์ 4,192 ตัว

สำหรับในช่วงฤดูแล้งปี 2566/67 กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมการป้องกันและบรรสาสาธารณภัยด้านการเกษตร ประกอบด้วย มาตรการรองรับฤดูแล้ง พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก อุทกภัย ดินถล่ม การเตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ และปัจจัยการผลิต แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 ทั้งประเทศ แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง นโยบายและมาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง โดยเฉพาะรายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ การป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้ง ปี 2566/67 โดยกำชับให้หน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการรองรับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2566/67 ที่กำหนดไว้ 4 แผนงาน 14 โครงการ ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินและจำเป็น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top