รมว.ศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาใกล้เคียงช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัย

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ซึ่งในหลายพื้นที่มีแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มสูงและรุนแรงขึ้น เช่น อำเภอเกาะคา ลำปาง, อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร, อำเภอเมือง เลย, อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร และอาจจะขยายวงกว้างไปในหลายจังหวัดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงขอให้ช่วยกันติดตามข่าวสารจากทางราชการ หากสถานศึกษาใดที่ประสบภัย ขอให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ทันที

“ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากเกิดน้ำท่วมขังหรือได้รับผลกระทบให้เร่งสำรวจความเสียหายและรายงานมายังสำนักงานศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น” นายสิริพงศื กล่าว

ขณะเดียวกันขอให้สถานศึกษาในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือสถานศึกษาและประชาชน เช่น ศูนย์ Fix it Center จิตอาสา (สอศ.) ในการขนย้ายสิ่งของ การตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมถึง การจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาหารกล่อง น้ำดื่ม เพื่อร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างเร่งด่วน

กรณีจังหวัดลำปางนั้น รมว.ศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เร่งสำรวจความเสียหายของอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด ศธ. (สพฐ. สอศ. สกร. สช.) โดยให้สถานศึกษารายงานข้อมูลมาที่ศูนย์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในสถานศึกษา สป. และศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. เพื่อจะได้ประมาณการในการเสนอของบประมาณซ่อมแซม และให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ต.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top