กรุงศรี เสิร์ฟ 4 คู่ SSF/RMF กระจายลงทุนหลากหลายปรับพอร์ตรับทุกสภาวะตลาดเปิดขายถึง 9 ต.ค.

บลจ.กรุงศรี เสนอขาย SSF/RMF ใหม่ 4 คู่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ปรับพอร์ตยืดหยุ่นเหมาะกับการลงทุนยาวในทุกสภาวะตลาด พร้อมเพิ่มศักยภาพการเติบโตของพอร์ตควบคู่กับสิทธิลดหย่อนภาษี คัดสรรจากกองทุนฮิตอย่าง กรุงศรี The One และ KFCORE เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาท เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันนี้ถึง – 9 ต.ค.66

นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขายกองทุน SSF/RMF ใหม่ 4 คู่ รวม 8 กองทุน ซึ่งคัดสรรมาจากกองทุนรวมที่มีศักยภาพในการเติบโต มีธีมการลงทุนที่เหมาะสมกับการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจชะลอตัว และมีแนวโน้มเติบโตไปกับอนาคต คือกองทุน KF1MILDSSF/RMF, KF1MEANSSF/RMF, KF1MAXSSF/RMF และ KFCORESSF/RMF เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มโอกาสให้พอร์ตเติบโตไปพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สำหรับ 3 คู่กองทุนอย่าง KF1MILDSSF และ KF1MILDRMF, KF1MEANSSF และ KF1MEANRMF, KF1MAXSSF และ KF1MAXRMF เป็นกองทุนผสมที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทและเน้นสินทรัพย์ในประเทศเป็นหลัก โดยจัดสัดส่วนการลงทุนแตกต่างกันให้เหมาะกับเป้าหมายผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ ผู้ลงทุนรับได้มีให้เลือกตั้งแต่ความผันผวนต่ำไปจนถึงความผันผวนสูง

จุดเด่นอยู่ที่การใช้มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากกลุ่มกรุงศรี เพื่อคัดสรรกองทุนชั้นนำในเมืองไทยเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุนครอบคลุมทั้งกองทุนตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นทั่วโลกและสินทรัพย์ทางเลือก พร้อมด้วยกลยุทธ์การบริหารเชิงรุก ปรับพอร์ตอย่างยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กองทุน KF1MILDSSF และ KF1MILDRMF เหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงสูง เน้นผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ กองทุนเน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ และเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ เล็กน้อย

กองทุน KF1MEANSSF และ KF1MEANRMF เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง เน้นรักษาสมดุลของผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุนมีการกระจายสัดส่วนในการลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย์เสี่ยงในระดับที่ใกล้เคียงกัน

กองทุนKF1MAXSSF และ KF1MAXRMF เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงเน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนซึ่งกองทุนจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงสัดส่วนในตราสารหนี้ไว้เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ต

สำหรับกองทุนคู่ที่ 4 คือ KFCORESSF และ KFCORERMF มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก BGF ESG Multi-Asset Fund กองทุนระดับ Morningstar 5 ดาว (ที่มา: BlackRock ณ 31 ก.ค. 66) บริหารจัดการโดย BlackRock ผู้จัดการกองทุนระดับโลกกองทุนมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลกทั้งในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว ตราสารหนี้ภาคเอกชน และสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ เป็นต้น ใช้กลยุทธ์จัดการพอร์ตเชิงรุกและยืดหยุ่นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปกับความเสี่ยงที่เหมาะสมในภาวะตลาดที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลารวมทั้งให้ความสำคัญการกับนำนโยบายด้านความยั่งยืน หรือ ESG มาประกอบการพิจารณาในการลงทุนด้วย”

“SSF/RMF ทั้ง 4 คู่คัดสรรมาแล้วว่าเหมาะกับเป้าหมายการลงทุนระยะยาวของผู้ที่ไม่ได้ต้องการเพียงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเดียว แต่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย มีศักยภาพการเติบโตพร้อมบริหารจัดการความเสี่ยงรับสถานการณ์ได้ดี สามารถใช้เป็นพอร์ตการลงทุนหลักที่เหมาะกับทุกช่วงเศรษฐกิจ”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ต.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top