“แดน ปฐมวาณิชย์” เก็บ NRF เข้าพอร์ต 0.9213% จาก DP PARTNERS LIMITED

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) โดยนายแดน ปฐมวาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.9213% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 20.4429% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่มีรายงานการจำหน่ายหุ้น NRF โดย DP PARTNERS LIMITED จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.9213% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.1237% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ต.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top