ผู้แทนการค้าไทยเร่งเคลียร์ปัญหาส่งออก หวังเปิดตลาดสินค้าเกษตรในจีนเพิ่ม

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย ร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหาสินค้าไทยไปจีน โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. (PTT), นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.), นายวุฒิ เร่งประดุง นายด่านศุลกากร สำนักงานศุลกากรหนองคาย, น.ส.จานุมน วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการกองบริหารการค้า สินค้าทั่วไป และ น.ส.รัตนา อิทธิอมร ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า เข้าร่วมหารือ

นางนฤมล เปิดเผยภายหลังการหารือว่า สินค้าการเกษตรของไทยเป็นที่ต้องการของประเทศจีน โดยมูลค่าการซื้อสินค้าเกษตรของไทยในแต่ละปีกว่า 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งความต้องการซื้อสินค้าเกษตรของไทยจากประเทศจีนมีมากกว่านี้ แต่ทางประเทศไทยมีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่จะต้องปรับปรุงให้อำนวยความสะดวกต่อการส่งออกให้ง่ายขึ้น รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพการส่งออกได้มากกว่านี้

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ ได้ผลเป็นที่พอใจ ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นอกจากประเด็นการพัฒนาการขนส่งสินค้าในเรื่องการตั้ง One Stop Service (OSS) ที่เป็นนโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์แล้ว ยังมีความพร้อมดำเนินการขยายจุด OSS ตามพื้นที่ชายแดนทั้งหมด เพื่อให้เป็นศูนย์การจัดการเบ็ดเสร็จ ทั้งเรื่องเอกสารและการปล่อยสินค้า โดยจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ OSS ภายในระยะเวลา 3 เดือน

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สำหรับปัญหาเรื่องการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร ในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบของประเทศจีน ทำให้มีความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยมากขึ้น

“รัฐบาล พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทย และพี่น้องเกษตรกร โดยจะจัดหาช่องทางการจำหน่าย และดำเนินมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการส่งออกสินค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น” นางนฤมล ระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ต.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top