มติสภา 262 ต่อ 162 ตีตก ญัตติก้าวไกลชง ครม.ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติของพรรคก้าวไกล ที่เสนอขอความเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเสนอโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

โดยนายพริษฐ์ อภิปรายปิดญัตติตอนหนึ่งว่า พรรคก้าวไกล ไม่กังวลว่าคณะกรรมการศึกษาประชามติของรัฐบาล จะใช้เวลาเท่าไร แต่กังวลว่าจะมีความเห็นต่าง หรือเหมือนกับคำถามประชามติที่พรรคก้าวไกลเสนออย่างไร กรณีที่พบว่ามีการปรับเปลี่ยนกรรมการ เพราะไม่ให้ สส.เข้าไปเป็นกรรมการศึกษา ดังนั้นหากจะให้ สส.ก้าวไกลแสดงความเห็นต่อรัฐบาล ก็จำเป็นต้องใช้เวทีสภาฯ และถือเป็นการใช้เวทีทางแจ้งที่จะดำเนินการ

ทั้งนี้ หลังจาก สส.ได้อภิปรายและพิจารณากันเป็นเวลานานกว่า 4 ชั่วโมง ที่ประชุมได้ลงมติ ผลปรากฎว่า สมาชิกเสียงข้างมาก ไม่เห็นชอบ 262 เสียง ต่อ 162 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง ถือว่าญัตติดังกล่าว ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ต.ค. 66)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top