WHA เผยทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรที่ “A-” แนวโน้ม “Stable” สะท้อนภาพเติบโตแข็งแกร่ง

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เปิดเผยว่า ล่าสุด ทริสเรทติ้ง ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ ที่ระดับ A- แนวโน้ม คงที่ สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และแข็งแกร่ง ของ 4 กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท

นอกจากนี้เครดิตองค์กรที่บริษัทฯ ได้รับยังแสดงให้เห็นถึงการมีวินัยทางการเงิน การมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ความยืดหยุ่นและการมีประสิทธิภาพในการบริหารทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงจากการดำเนินงาน รวมถึงจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ และความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งจากตลาดทุนและสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในบริษัทฯ ที่ผ่านมาและตามแผนงานที่ได้วางไว้ในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์มีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง มุ่งขยายการเติบโตให้ครอบคลุมทำเลยุทธศาสตร์สำคัญในประเทศไทยและเวียดนาม โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง รวมถึงการสร้างพันธมิตรในระยะยาวเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลและแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนเข้ามาใช้ทั้งระบบ รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Green Logistics พร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันมิตรทางธุรกิจในระยะยาว และสำหรับ Office Solutions บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายโครงการอาคารสำนักงานบนทำเลที่ดีเยี่ยม และเริ่มขยายสู่โครงการพาณิชยกรรมรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติม

กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ยังคงตอกย้ำตำแหน่งการเป็นผู้นำด้านนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ที่สามารถดึงดูดนักลงทุนที่สำคัญระดับโลกได้หลากหลายและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินกว่า 250 ไร่ ต่อบริษัทยานยนต์ชั้นนำของจีน ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท รวมถึงเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าบนเวทีโลก นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งขยายธุรกิจในเวียดนามให้เติบโตแอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ในส่วนของธุรกิจน้ำยังคงเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนหาโอกาสการขยายตลาดสู่ลูกค้าภายนอกนิคมอุตสาหกรรม

สำหรับธุรกิจไฟฟ้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และขยายสู่ตลาดใหม่ในประเทศอื่นๆ ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและความยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งการหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจเพื่อสร้าง New S-Curve อาทิ ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS : Battery Energy Storage Systems) ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) การซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) และเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage : CCUS)

ธุรกิจดิจิทัลยังคงเป็นผู้นำในการทรานฟอร์มสู่ดิจิทัลภายในองค์กร โดยช่วยเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง ความปลอดภัยด้านดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร และการนำเทคโนโลยีมาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งยังมองหาโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติม อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชั่น WHAbit โซลูชันสำหรับดิจิทัลเฮลธ์เทค การพัฒนาแดชบอร์ดแสดงผลการทำงานของแผงพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของแผง รวมไปถึงเครื่องมือวิเคราะห์ ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ที่ใช้ในระบบจัดส่งน้ำ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ 3 กลุ่มธุรกิจ ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เตรียมแผนการขายทรัพย์สินของบริษัท เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) ภายในไตรมาส 4/66 ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้

จากทิศทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้สำหรับสิ้นปี 2566 ขณะเดียวกันก็เสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น Technology Company อย่างเต็มรูปแบบในปี 2567 และเดินหน้าแคมเปญ WHA: WE SHAPE THE FUTURE เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในระยะยาว สอดคล้องกับพันธกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป The Ultimate Solution for Sustainable Growth

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 พ.ย. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top