ตั้งแต่ต้นปี ยอดผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 3.5 แสนคน แนวโน้มลดลงในรอบสัปดาห์

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในประเทศไทย ปี 2566 โดยระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-28 ต.ค.66 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 355,936 ราย อัตราป่วย 537.90 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 21 ราย ใน จ.นครราชสีมา 6 ราย, สงขลา กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี และเพชรบูรณ์ จังหวัดละ 2 ราย ส่วน จ.ตาก พิษณุโลก ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ราชบุรี นครศรีธรรมราช และปทุมธานี จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.006

ส่วนใหญ่ มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A โดยในรอบสัปดาห์ (22-28 ต.ค.) รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมา เป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (536.17 ต่อประชากรแสนคน)

โดยภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคกลาง รองลงมา คือ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก คือ ระยอง, ภูเก็ต, กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, อุบลราชธานี, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, ลำพูน, ยโสธร และหนองคาย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 พ.ย. 66)

Tags: ,
Back to Top