ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 34,907 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 34,907 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 2,128 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ขายสุทธิ 50 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 4,766 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.78%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-4 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 4,771 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 4,766 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ  (Expired) 5 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ มูดี้ส์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสหรัฐฯ จาก “มีเสถียรภาพ” สู่ “เชิงลบ” เนื่องจากการขาดดุลการคลังอยู่ในระดับสูงมาก และจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงอย่างมาก ขณะที่มอร์แกน สแตนลีย์ คาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2567 และคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.375% จนถึงเดือนมิ.ย. 2567  ด้านปัจจัยในประเทศ Fitch Ratings (Fitch) คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ณ ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 60 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย13-11-2023Change%Change
 มูลค่าการซื้อขาย34,907.33 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน2.16 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี2.40 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี2.78 %เพิ่มขึ้น0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาทChange%Change
ตั๋วเงินคลัง844.93ลดลง42 %
พันธบัตรรัฐบาล14,956.89ลดลง42 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00n/a
พันธบัตร ธปท.13,325.92ลดลง58 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ1,500.06n/a
หุ้นกู้เอกชน3,538.55เพิ่มขึ้น25 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00ลดลง100 %

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 พ.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top