รฟท.ขยายเส้นทางเดินรถสายตะวันออกรับ EEC ถึงสถานีจุกเสม็ด

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามนโนบายของกระทรวงคมนาคม และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ รฟท.ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยได้ขยายเส้นทางเดินรถสายตะวันออกให้บริการสถานีปลายทางเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ สถานีอู่ตะเภา และสถานีจุกเสม็ด เชื่อมโยงการเดินทางให้กับประชาชน รองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยว และการเติบโตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ทั้งนี้ ในการขยายเส้นทางสายตะวันออกจะเพิ่มสถานีปลายทาง จากเดิมสิ้นสุดที่สถานีบ้านพลูตาหลวงไปยังสถานีอู่ตะเภาและสถานีจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีขบวนรถให้บริการทุกวัน วันละ 2 ขบวน และเพิ่มอีก 2 ขบวนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ ดังนี้

ขบวนรถที่ให้บริการทุกวัน จำนวน 2 ขบวน

  • เที่ยวไป ขบวนรถธรรมดาที่ 283 กรุงเทพ (หัวลำโพง) – จุกเสม็ด ออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06.55 น. ถึงสถานีอู่ตะเภา เวลา 11.32 น. ถึงสถานีจุกเสม็ด เวลา 11.45 น.
  • เที่ยวกลับ ขบวนรถธรรมดาที่ 284 จุกเสม็ด – กรุงเทพ (หัวลำโพง) ออกจากสถานีจุกเสม็ด เวลา 13.05 น. ออกจากสถานีอู่ตะเภา 13.17 น. ถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 18.15 น.

ขบวนรถที่ให้บริการเพิ่มเติม เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 2 ขบวน

  • เที่ยวไป ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 997 กรุงเทพ (หัวลำโพง) – จุกเสม็ด ออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06.45 น. ถึงสถานีอู่ตะเภา 09.57 น. ถึงสถานีจุกเสม็ด เวลา 10.10 น.
  • เที่ยวกลับ ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 998 จุกเสม็ด – กรุงเทพ (หัวลำโพง) ออกจากสถานีจุกเสม็ด เวลา 15.30 น. ออกจากสถานีอู่ตะเภา 15.43 น. ถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 18.55 น.

ผู้ว่าการ รฟท. กล่าวว่า การเปิดให้บริการสถานีอู่ตะเภา และสถานีจุกเสม็ด จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางโดยรถไฟ เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีที่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว เช่น ท่าเรือเฟอร์รี่จุกเสม็ด ท่าเรือจุกเสม็ด อู่ราชนาวีมหิดล ชุมชนแสมสาร เรือหลวงจักรีนฤเบศร หาดนางรำ หาดนางรอง คาดจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อวัน ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสนับสนุนการลงทุน และพัฒนาโครงการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต

นอกจากนี้ รฟท.ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดรถยนต์ให้บริการรับส่งพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวฟรี จากสถานีจุกเสม็ดไปยังหาดนางรำ-นางรอง-เรือหลวงจักรีนฤเบศร โดยผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทาง สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top