LGBTQ เฮ! ครม.ไฟเขียวกม.สมรสเท่าเทียม เตรียมส่งให้สภาฯ พิจารณา

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับรองกฎหมายสมรสเท่าเทียม โดยจะนำเข้าที่ประชุมรัฐสภา ในวาระที่สอง หลังจากเปิดสมัยประชุม วันที่ 12 ธันวาคมนี้

ด้านนายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อรับรองสิทธิการก่อตั้งครอบครัวกรณีคู่รักเพศเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องบำเหน็จบำนาญ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 กำหนดไว้แล้ว โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในประเด็นดังกล่าว

“ต่อไปชายสมรสกับชาย หรือหญิงก็สมรสกับหญิงได้โดยไม่ถูกติดสิทธิ โดยเฉพาะเรื่องบำเหน็จบำนาญ”

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เพื่อพิจารณาแล้วเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ย. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top