BLC ส่งผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รุกตลาดดูแลเส้นผม ตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาด 6%

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค (BLC) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมในประเทศไทยในปัจจุบันมีมูลค่ารวม 58,000 ล้านบาท โดยมาจากตลาดในประเทศ 33,000 ล้านบาท และส่งออกอีก 25,000 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมส่วนใหญ่ ได้แก่ แชมพู คอนดิชันเนอร์ ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดที่ 27,000 ล้านบาท คิดเป็น 82% ของมูลค่าตลาดในประเทศ ส่วนตลาดผลิตภัณฑ์ยาสำหรับอาการผมร่วงมีมูลค่ารวมประมาณ 900 ล้านบาท คิดเป็น 2% ของตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมปี 2565 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 3% ต่อปีในช่วงปี 2564-2569 จากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงผมร่วงสูง การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ การบริโภคอาหารไม่สมดุล การสัมผัสกับสารเคมี รวมทั้งเทรนด์การใส่ใจดูแลสุขภาพและความงามของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้สูง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมมีศักยภาพเติบโตสูงในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มยารักษาอาการผมร่วงที่มีอัตรากำไรค่อนข้างโดดเด่น

ศูนย์วิจัย BLC Research Center จึงวิจัยและพัฒนายาสามัญใหม่ที่ใช้รักษาอาการผมร่วงในผู้ชาย ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชาย dihydrotestosterone (DHT) ที่ทำให้เกิดอาการผมร่วง โดยมีการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) เพื่อทดสอบความเท่าเทียมกันของชีวประสิทธิผล (Bioavailability) ของผลิตภัณฑ์ยาระหว่างผลิตภัณฑ์ยาสามัญ (Generic product) กับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ เพื่อเป็นหลักประกันถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาสามัญที่จะใช้แทนผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพเทียบเท่ายาต้นแบบได้ในราคาที่ถูกลง ซึ่งเป็นความตั้งใจของ BLC ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประชาชนไทย

ทั้งนี้ BLC ตั้งเป้าหมายมีส่วนแบ่งตลาดยารักษาอาการผมร่วงที่ 6% ภายใน 3 ปี โดยประเมินอัตรากำไรขั้นต้นของยาสามัญใหม่ที่ 60-70% ในช่วง 10 ปีแรก มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายแก่ลูกค้ากลุ่มร้านขายยาเป็นหลัก และขยายสู่โรงพยาบาลรัฐ โดยใช้ความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งด้านทีมการตลาดของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้า รวมถึงมีแผนจะส่งออกไปยัง สปป.ลาวเป็นประเทศแรก และขยายสู่ประเทศอื่นๆ ในระดับภูมิภาค คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่ดังกล่าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

“BLC วางเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนายาสามัญ และสามัญใหม่อย่างน้อยปีละ 2 รายการ มุ่งเน้นกลุ่มยาที่ดีมานด์จากเทรนด์สุขภาพเติบโต การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และมีอัตราการทำกำไรสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในการบรรลุเป้าหมายเพิ่มรายได้เฉลี่ยปีละ 200 ล้านบาท” ภก.สุวิทย์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ย. 66)

Tags: ,
Back to Top