ชง ครม.สัญจรเคาะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงหลังรอคอยกว่า 30 ปี

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ จ.เลย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญ โดยมีการนำเสนอศักยภาพของจังหวัดที่สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลากหลาย เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยเสนอให้มีการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงให้สำเร็จในยุคนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้ทุกพื้นที่

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อยากให้ทางจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบ Festival ดึงจุดเด่นของพื้นที่มาดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัด หาซอฟท์พาวเวอร์ที่สามารถพัฒนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ ซึ่งปัจจุบัน จ.เลย มีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวหลายด้าน เช่น โครงการการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินเลย โครงการก่อสร้างทางหลวง-เส้นทางจราจร โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้า โครงการสร้างอาชีพวิถีชุมชนเลย เป็นต้น พร้อมนี้ยังกำชับให้จังหวัดติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้หนี้นอกระบบอย่างจริงจัง ซึ่ง จ.เลย มีผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 239 ราย มูลหนี้รวมกว่า 10 ล้านบาท ทางจังหวัดให้แต่ละอำเภอมีการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำอำเภอ และตั้งศูนย์ประจำจังหวัดเพื่อรวบรวมและประมวลผลการให้ความช่วยเหลือ

จากนั้นได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เลย (สวท.เลย) เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารทำการหลังใหม่ พร้อมทั้งการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการจำนวน 7 หลัง เนื่องจากอาคารเดิมอยู่ในพื้นที่ลุ่มประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง และมีอายุการใช้งานมานานกว่า 50 ปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ธ.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top