มีผลแล้ว! ประกาศราชกิจจา ห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืน 1 ปี

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 66 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันนี้ (20 ธ.ค. 66) ถึง วันที่ 19 ธ.ค. 67

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยสาธารณะ ลดอาชญากรรม และควบคุมสถานการณ์ให้บ้านเมืองกลับมาเป็นปกติสุข เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะ และได้ก่อเหตุร้าย ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เป็นที่หวาดกลัวของประชาชน อันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพในด้านความปลอดภัยและขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

สำหรับคำสั่งฯ ดังกล่าว จะไม่มีผลบังคับกับเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พกอาวุธปืนติดตัว ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น ทหารตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ ประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างการช่วยเหลือราชการ และมีเหตุจำเป็นต้องมีและใช้อาวุธตามกฎหมาย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ธ.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top