บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ต รอความเห็นป.ป.ช.ก่อนนัดถกชุดใหญ่ ย้ำยึดไทม์ไลน์เดิม-ปัดลดขนาดโครงการ

ตามที่มีรายงานข่าวว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่มี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน โดยมีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาหลายประเด็นด้วยกัน อาทิ ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย จากการที่แหล่งที่มาของเงินเปลี่ยนไปจากตอนหาเสียง ที่แสดงแหล่งที่มาจาก กกต.ว่ามาจาก 4 แหล่ง โดยการบริหารงบประมาณ ไม่ได้มาจากการกู้เงินแต่อย่างใด แต่ต่อมาเมื่อจัดตั้งรัฐบาลในคราวแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ได้ปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ และแหล่งที่มาของเงินเปลี่ยนไป

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงกรณีความเสี่ยงต่อผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของโครงการ ที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และการกำหนดเงื่อนไขในการขึ้นเงินของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ อาจจะมีความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้

อีกทั้งยังมีประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ที่เห็นว่า การดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะสมดุล จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและมีความจำเป็น ตลอดจนผลกระทบ และภาระทางการเงิน การคลังในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงด้านกฎหมาย เพราะการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 71 และ 75 นอกจากนี้ยังต้องรักษามาตรฐานด้านวินัยการเงินการคลัง ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 140 ด้วย ขณะเดียวกันการกู้เงินนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ มีการบัญญัติไว้ตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet กล่าวว่า ขณะนี้คำเสนอแนะของป.ป.ช. เกี่ยวกับพ.ร.บ.กู้เงิน เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ยังมาไม่ถึงมือรัฐบาล รอหนังสือให้มาถึงแล้วขอดูรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะนำเข้าสู่คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อพิจารณาพร้อมกันทั้งคำตอบกฤษฏีกา และข้อเสนอแนะป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อจะได้เดินหน้าโครงการต่อ

พร้อมยืนยันว่า ไม่มีแนวคิดลดขนาดโครงการดิจิทัลวอลเล็ตลง หลังมีกระแสข่าวว่าจะลดขนาดเหลือ 3 แสนล้านบาท และยังไม่มีแผน 2 โดยยังมั่นใจว่า จะทำโครงการได้ตามเป้าในเดือนพ.ค. แม้เวลาเริ่มกระชั้นก็ต้องยอมรับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ม.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top