ไทย หารือ WTTC-USABC หนุนส่งเสริม soft power สร้างจุดเด่นท่องเที่ยวเมืองรอง

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้หารือกับนางอลิซเบธ ออติเกรา ผู้อำนวยการสภาการท่องเที่ยวและการเดินทางโลก (WTTC) ถึงแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับอาเซียน และไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในช่วงการประชุมด้านการท่องเที่ยวอาเซียนปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 67 โดย WTTC ได้เน้นย้ำความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าการท่องเที่ยวเชิงปริมาณ โดยสามารถประเมินได้จากรายได้นักท่องเที่ยวที่เข้ามา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย และได้รายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว โดยพบว่า ในช่วงปี 53-62 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่น้อยลง และสะท้อนว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นประเด็นหลักที่ภาคการท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญ

โดยพิจารณาให้ธุรกิจที่พัก และโรงแรมมีมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานสากลจาก Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ซึ่งประเทศไทยเห็นว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยภาพรวม โดยแต่ละประเทศควรตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น

น.ส.สุดาวรรณ กล่าวว่า นอกจากนี้ ได้หารือกับนายไบรอัน แมคฟีเตอร์ รองประธานอาวุโสสภาธุรกิจอเมริกา-อาเซียน ประจำภูมิภาคเอเชีย (USABC) และคณะ เกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงสนันสนุนการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยว รวมถึงโอกาสในการขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง

“ได้หยิบยกประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย soft power เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีจุดเด่น ผ่านการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นการส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน และไทยยังส่งเสริมการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อขยายระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวให้ยาวขึ้น” น.ส.สุดาวรรณ กล่าว

นอกจากนี้ USABC ได้รายงานถึงแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวของอาเซียน การกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อการเดินทางในภูมิภาค การเติมโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยินดีที่จะสนับสนุน อัตลักษณ์ของไทยในเวทีโลก ตลอดจนนโยบายที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ม.ค. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top