EGCO กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยาย 74MW รับรู้รายได้ทันที

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยาย ซึ่ง EGCO ถือหุ้น 80% และ J-Power Holdings (Thailand) Co., Ltd. ถือหุ้น 20% ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ทันทีหลังจากเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

โรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยลง 15% จากที่ใช้ในโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำเนินงานและการเติบโตของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ

โรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยาย สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม มีกำลังผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กทดแทน (SPP Replacement) จำนวน 28 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำจากกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

“ความสำเร็จในการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยาย เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ EGCO Group ที่มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจ “Cleaner, Smarter, and Stronger to Drive Sustainable Growth” รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ม.ค. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top