WHA ออกหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 3-7 ปี รอเคาะดอกเบี้ย ขายสถาบัน/รายใหญ่ 18-20 มี.ค.

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 3 ชุด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี

– ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 3 ปี 6 เดือน ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

– ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 5 ปี ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

– ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อายุ 7 ปี ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “[A-]” แนวโน้มอันดับเครดิต “[Stable]” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.พ. 67)

Tags: , , ,
Back to Top