IMF เตือนสงครามในกาซาที่บานปลายอาจยิ่งกระทบเศรษฐกิจ

คริสตาลินา จอร์เจียวา

นางคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนว่า การสู้รบในฉนวนกาซาที่บานปลายจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น

สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่า นางกอร์เกียวากล่าวในการประชุม World Governments Summit ที่ดูไบว่า ผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้สามารถสัมผัสได้จากการท่องเที่ยวในตะวันออกกลางที่ลดลง ตลอดจนค่าระวางการขนส่งที่สูงขึ้น และปริมาณการขนส่งในทะเลแดงที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม นางกอร์เกียวว่าระบุว่า เธอมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในภาพรวม แม้จะมีความไม่แน่นอน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกได้พิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นจนถึงขณะนี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.พ. 67)

Tags: , ,
Back to Top