SIRI ปรับทัพเสริมแกร่ง ตั้ง “อุทัย อุทัยแสงสุข” ขึ้นแท่นแม่ทัพ ขับเคลื่อนธุรกิจ

บมจ.แสนสิริ (SIRI) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67 โดยมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอุทัย อุทัยแสงสุข ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) (ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของบริษัท ณ ปัจจุบัน) มีผลตั้งวันที่ 15 ก.พ. 67 จากก่อนหน้าที่ดำรงตำแหน่ง ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

โดยนายอุทัย อุทัยแสงสุข จะปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารของบริษัท

ทั้งนี้ นายอุทัย เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย มองภาพตลาดและคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ อย่างเฉียบคม ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนตลอดระยะเวลา 30 ปี ได้ร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในแนวราบและแนวสูง พร้อมสร้างสถิติใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยนับครั้งไม่ถ้วน อาทิ

– โครงการ Flagship ซูเปอร์ลักชัวรี่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อย่าง 98 Wireless บนถนนวิทยุ ที่สร้างสถิติใหม่ให้กับวงการอสังหาฯ ด้วยราคารีเซลทุบสถิติที่ 1 ล้านบาทต่อตารางเมตรสูงสุดในประเทศไทยเมื่อต้นปี 66 ที่ผ่านมา

– สร้างโอกาสการเติบโตผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรระดับประเทศและระดับโลก อย่างบีทีเอส กรุ๊ป ในการร่วมกันพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้าโครงการแรกของประเทศไทย รวมถึงการร่วมทุนกับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง

– นำเทคโนโลยีและ PropTech เข้าใช้ในวงการอสังหาริมทรัยพ์เป็นรายแรกๆ และมีส่วนช่วยผลักดันธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาแอป SANSIRI Home Service Application แอปพลิเคชั่นที่รวบรวมทุกบริการเพื่อลูกบ้านแสนสิริ และการพัฒนา LIV-24 บริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกและหนึ่งเดียวของวงการอสังหาฯ ไทย

– ต่อยอดการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่มี Potential ในอนาคต อย่างธุรกิจโรงแรม ธุรกิจด้านการเงินและธุรกิจด้านพลังงานสะอาด

– ผลักดันการดำเนินงานด้าน Sustainability ด้วยเจตนารมย์การเป็นผู้ร่วมสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี 2050 (พ.ศ.2593)

การขึ้นดำรงตำแหน่งครั้งนี้ของนายอุทัย เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในการนำทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ขับเคลื่อนแสนสิริสู่ปีที่ 40 สถาบันธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เป็นเป้าหมายการเข้าทำงานของคนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยแผนธุรกิจในปี 67 ที่จะเปิดตัวโครงการใหม่รวม 46 โครงการ มูลค่า 6.1 หมื่นล้านบาท รองรับทุกความต้องการ และครอบคลุมในทุกทำเล เจาะกลุ่มที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยจริง พร้อมเป้ายอดขาย 5.2 หมื่นล้านบาท และเป้ายอดโอน 4.3 หมื่นล้านบาท

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติแต่งตั้ง นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานผู้บริหารสายงานกลยุทธ์) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) แทนตำแหน่งที่ว่างลง พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 67 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันบริษัทได้รับทราบการลาออกของ นายอภิชาติ จูตระกูล จากตำแหน่ง ประธานอำนวยการ (Chief Executive Officer) และประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 67 เป็นต้นไป ซึ่ง นายอภิชาติ จูตระกูล ยังคงปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัท อยู่ต่อไป

นอกจากนี้บริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง นายวันจักร์ บุรณศิริ (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร) ให้เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 คน ได้แก่ นายอาณัติ กิตติกุลเมธี และนางสาวศรีอำไพ รัตนมยูร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 67 เป็นต้นไป

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหาร ภายหลังจากมีมติแต่งตั้ง ดังนี้

1. นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการบริหาร

3. นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ กรรมการบริหาร

4. นายนพพร บุญถนอม กรรมการบริหาร

5. นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย กรรมการบริหาร

6. นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ กรรมการบริหาร

7. นายวิชาญ วิริยะภูษิต กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

8. นายอาณัติ กิตติกุลเมธี กรรมการบริหาร

9. นางสาวศรีอำไพ รัตนมยูร กรรมการบริหาร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.พ. 67)

Tags: , , ,
Back to Top