เตือน! งดทำนาปรังรอบสอง หวั่นขาดน้ำ

กรมชลประทาน ขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดทำนาปรังรอบ 2 เนื่องจากมีปริมาณน้ำจำกัด หลังพบว่าทั่วประเทศมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้วกว่า 8.41 ล้านไร่ คิดเป็น 145% ของแผนฯ เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการทำนาปรังไปแล้วประมาณ 5.64 ล้านไร่ คิดเป็น 186% ของแผนฯ

“มีการทำนาปรังเกินกว่าแผนฯ ที่วางไว้ไปมาก ทำให้ต้องปรับแผนการส่งน้ำเพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย ขอความร่วมมือเกษตรกร หากเก็บเกี่ยวนาปรังแล้วไม่ทำนาปรังรอบ 2 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากต้องสำรองน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศอย่างเพียงพอไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้าตามแผนฯ ที่ได้วางไว้” นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าว

สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน (15 ก.พ.67) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 52,974 ล้าน ลบ.ม. (69% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ14,867 ล้าน ลบ.ม. (60% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) จนถึงขณะนี้มีการใช้น้ำไปแล้วกว่า 13,216 ล้าน ลบ.ม. (53%) เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 4,743 ล้าน ลบ.ม. (55%) ซึ่งขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.พ. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top