DITTO จ่อซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ของ TEAMG เพิ่ม 4.28% ที่ราคา 4.60 บาท/หุ้น

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) (DITTO) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 อนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) จำนวน 38 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 4.28% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TEAMG ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละไม่เกิน 4.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 174.80 ล้านบาท

บริษัทจะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25เมษายน 2567 ให้เข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทคาดว่าจะซื้อหุ้นของบริษัท TEAMG แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นของ TEAMG มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DITTO กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจรับเหมาด้านวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศ Climate Technology ของบริษัท โดยปัจจุบัน TEAMG เป็นหนึ่งผู้นำด้านธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจระบบบริหารจัดการข้อมูลของบริษัทจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้

TEAMG ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) ส หรับการวางแผน/การก่อสร้าง/การพัฒนา/การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงการทางวิศวกรรมต่างๆเพื่อการพัฒนาโครงการหลากหลายประเภท โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Service)ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว

สำหรับผลประกอบการของ DITTO และบริษัทย่อย ในรอบปี 2566 มีรายได้จากการขายและบริการ 1,816.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 579.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 47% มีกำไรสุทธิ 335.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 43% จากปีก่อน ซึ่งในปี 2566 บริษัทยังสามารถรักษาระดับการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง

ส่วนผลประกอบการไตรมาส 4/66 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 406.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 119.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 41% และมีกำไรสุทธิ 65.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 22.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 53%

นายฐกร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 คนเป็น 10 คนและมีมติแต่งตั้งนายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เน็ตเบย์ (NETBAY) ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส เป็นกรรมการบริษัท

“สำหรับปีนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่ได้เปิดตัวเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกัน เนื่องจากพันธมิตรทุกรายต่างล้วนมีจุดแข็งของตัวเองและจะนำจุดแข็งมาเสริมกันในการขยายงานในเรื่องของดิจิทัลให้เติบโตและตอบโจทก์รัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ (e-Government) ที่รัฐบาลชูธงในการพัฒนาประเทศ ซึ่งบริษัทดิทโต้มีทีมงานที่มีความพร้อม มีโปรดักส์หลากหลายสามารถตอบโจทก์ในการเสริมทัพขยายตลาดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่วน Greentech ซึ่งกระแสกำลังมาแรงก็จะตอบโจทก์เรื่องโลกร้อน และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องที่ทางบริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก “ นายฐกร กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 67)

Tags: , , ,
Back to Top