WINMED ชูธงปี 67 ลุยขยายโครงการหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรอง “มะเร็งปากมดลูก” ครอบคลุมทั่วประเทศ

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล (WINMED) เปิดเผยถึง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 67 นอกจากขยายการลงทุนและเพิ่มหน่วยรับบริจาคโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติเคลื่อนที่แล้ว บริษัทฯ ยังเดินหน้าขยายความร่วมมือทำบันทึกข้อตกลง MOU กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกิจกรรมรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ในกลุ่มสุภาพสตรี ไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสธุรกิจกลุ่มรายได้ประจำ และผลักดันยอดขายและรายได้ให้กับบริษัทฯให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง สามารถกลับมาสร้างสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง

สำหรับแผนดำเนินงานโครงการรับบริจาคโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติเคลื่อนที่ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ผู้บริจาคโลหิตได้รับการอำนวยความสะดวก และกลับมาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยรับบริจาคโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติเคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 7 หน่วย กระจายทั่ว 3 ภูมิภาคได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ บริษัทฯ มีแผนขยายเพิ่มอีก 3 หน่วย เป็น 10 หน่วยในปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566 มีรายได้รวม 649 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 30.64 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิตและความปลอดภัยของโลหิต เริ่มฟื้นตัวจากความต้องการใช้โลหิตและเกล็ดโลหิตของโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

ขณะเดียวกันรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยระบบเจริญพันธุ์เติบโตต่อเนื่อง เกิดจากการลงนาม MOU กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของเซลล์และโมเลกุลเพิ่มสูงขึ้น มาจากการมีคำสั่งซื้อน้ำยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีการใช้บริการ เริ่มทยอยรับรู้รายได้จากการจำหน่ายชุดตรวจ บริการ และออกผลตรวจ และกลุ่ม Consumer ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือดอื่นๆ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 67)

Tags: , , ,
Back to Top