FLOYD เป้ารายได้ปี 67 พุ่งแตะ 600 ล้านเดินหน้าลุยชิงงานเติม Backlog เน้นคุมต้นทุนหนุนกำไร

นายทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟลอยด์ (FLOYD) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2567 ไว้ที่ 600 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 50% จากปีก่อนโดยบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 598.28 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 และยังมี Backlog ที่อยู่ระหว่างการประมูลอีกหลายโครงการ

ขณะที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) บริษัทมีรายได้รวม 402.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.70 ล้านบาท หรือเติบโต 28.48% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 20.91 ล้านบาท รายได้ของบริษัทที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มงานอาคารพาณิชยกรรม ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าและค้าปลีก, อาคารสำนักงาน และอาคารพักอาศัย ที่ยังคงมีการขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และเริ่มทยอยกลับมาเริ่มโครงการอีกครั้ง หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สิ้นสุดลง

สำหรับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจต่อจากนี้ที่ต้องบริหารจัดการอย่างรัดกุมก็คือต้นทุนด้านบริการ ได้แก่ ต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ อาทิ ทองแดง เหล็ก รวมทั้ง ต้นทุนค่าแรงขั้นต่ำ

โดย FLOYD วางแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ ด้วยกลยุทธ์ “Balance Growth & Safety”

– Balance ฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง มีกระแสเงินสดเพียงพอ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจและเพื่อพร้อมในการขยายงานและเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ

– Growth บริษัทมุ่งเน้นการขยายการเติบโตอย่างยั่งยืนโดย มุ่งเน้นไปที่การขยายกำลังรับงาน ทั้งจำนวนและขนาดโครงการ เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะขยายไปรับงานโครงการกลุ่มอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ DATA CENTER และ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและงานภาครัฐ โดยใช้จุดแข็งในการบริหารต้นทุน ประสบการณ์และความชำนาญในงานวิศวกรรม นอกจากนั้นการเพิ่มกำลังการรับงานโครงการ เป็นการเติบโตที่ใช้ความสามารถในการบริหารโครงการเป็นหลัก โดยอาศัยการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือเครื่องจักร ที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) กับการบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาช่วง ผู้จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ และสถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงความต่อเนื่องของรายได้จากการพึงพิงลูกค้ากลุ่มใดมากเกินไป

– Safety บริษัทมุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ทั้งกับพนักงานและโครงการก่อสร้างต่างๆให้อยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 67)

Tags: , , ,
Back to Top