CHOW จับมือกลุ่มโรงพยาบาลร่วมสังคมคาร์บอนต่ำนำร่อง ร.พ.เซนต์หลุยส์ พร้อมขายไฟ มี.ค.67

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW) เปิดเผยว่า ปี 67 บริษัทได้วางเป้าหมายการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยไว้ที่ 250 เมกะวัตต์ ทั้งโครงการประเภทผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Private PPA) และโครงการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(EPC) โดยปัจจุบันธุรกิจมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีกลุ่มผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจไว้วางใจให้ CHOW เป็นผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บรรลุประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอัตราที่น่าพอใจ ทั้งภาคธุรกิจเอกชนและภาคครัวเรือน หลังจากที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และมุ่งลดต้นทุนพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (Saint Louis Hospital)โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร (NOT – FOR – PROFIT PRIVATE HOSPITAL) ให้ติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Private PPA) ขนาดกำลังการผลิต 418 กิโลวัตต์ โดยจะเริ่มขายไฟในเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมีนาคม 2567

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเซนต์หลุยส์ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยเลือกใช้พลังงานสะอาดเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานได้เป็นอย่างดีในระยะยาว โดยโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโครงการนำร่องในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ที่กำลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกับภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาและอื่นๆ ที่หันมาติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ CHOW มีโครงการในมือเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่เซ็นสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาแล้ว

นายอนาวิล กล่าวอีกว่า ในปีนี้ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของ CHOW มีทิศทางการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องมาจากการกระแสการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ความร่วมมือร่วมลดภาวะโลกร้อน และดูแลสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาเป็นตัวเร่งให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจได้เพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดมากขึ้น และ CHOW มีจุดแข็งที่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับในตลาดมาอย่างยาวนาน มีประสบการณ์ที่พัฒนาโครงการมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้วยบริการที่ครบวงจร มี supply chain ที่แข็งแกร่งทำให้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและอุปกรณ์ ในราคาที่แข่งขนในตลาดได้อย่างคล่องตัว ตลอดจนมีกระแสเงินสดและแหล่งเงินทุนที่พร้อมรองรับการขยายธุรกิจ

บาทหลวงวินัย ฤทธิบุญไชย กรรมการบริหารองค์การเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า ทางองค์การเซนต์หลุยส์ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนาน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะทำให้โรงพยาบาลและองค์การแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักและความใส่ใจ ซึ่งนอกจากจะหมายถึงการให้บริการแก่บุคคลแล้ว ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความรักที่จะต้องมีให้กับสิ่งแวดล้อมของโลกที่อยู่รอบๆ ตัว รวมถึงนโยบายที่ได้รับจากทางพระสันตะปาปาผู้ซึ่งทรงมีความตั้งมั่นในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อชะลอหรือหยุดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลก ไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนนำไปสู่ภัยแล้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ จงเถลิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทางโรงพยาบาลและทางองค์การเซนต์หลุยส์ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้พลังงานพลังงานสะอาดเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะสามารถช่วยลดภาระด้านค่าพลังงานไฟฟ้าแล้ว เนื่องจากทางองค์การเซนต์หลุยส์เป็นองค์การที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร ทำให้เงินที่สามารถประหยัดได้จากค่าไฟฟ้า จะสามารถนำมาใช้ในกิจการหรือโครงการอื่นๆ ที่มีประโยชน์ขององค์การ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะกลับมาเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยหลักก็จะเป็นผู้ที่มาใช้บริการขององค์การนั่นเอง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 67)

Tags: , ,
Back to Top