กษ.เตรียมประกาศรับรองข้าว 10 สายพันธุ์ให้เกษตรกรเลือกปลูก-หนุนส่งออก

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมประกาศรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ที่มีความหลากหลายถึง 10 สายพันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกได้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง และความต้องการของผู้บริโภค โดยมีทั้งข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง ข้าวหอมไทย ข้าวเหนียว ข้าวญี่ปุ่น ข้าวพื้นเมือง และข้าวสาลี ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ มีจุดเด่นที่แตกต่างกันตามการนำไปใช้ประโยชน์ อาทิ

– ข้าวขาวพื้นแข็ง อายุสั้น 90-100 วัน ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าวทั่วไป 10-15% ศักยภาพการให้ผลผลิต 1,000-1,200 กิโลกรัม/ไร่ ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนทานต่อสภาพน้ำท่วมฉับพลัน สภาพอากาศเย็น

– ข้าวเหนียว 2 สายพันธุ์ ประกอบด้วย สายพันธุ์ RGDU10017-1-MAS-49-4-1-NKI-1-3-1-2 เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข24 (สกลนคร 72) เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ลำต้นเตี้ย ต้านทานการหักล้ม ทำให้ลดการสูญเสียผลผลิตระหว่างการเก็บเกี่ยว และสายพันธุ์ CRI13055-1-1-2-1 เสนอเป็นพันธุ์รับรองชื่อ กข26 (เชียงราย 72) ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุสั้น ผลผลิตสูงกว่าข้าวเหนียวทั่วไปที่นิยมปลูก 13-15% สามารถปลูกได้ปีละ 2 ครั้ง จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับให้เกษตรกรได้ใช้ปลูกเพื่อเพิ่มรายได้มากขึ้น

– ข้าวขาวพื้นนุ่ม เกษตรกรสามารถเลือกใช้พันธุ์ข้าวเพื่อทดแทนการปลูกข้าวขาวพื้นนุ่มที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เช่น พันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปัจจุบันประสบปัญหาหลายด้าน คุณภาพ การขัดสีลดลงอย่างมาก ทำให้การขายข้าวดังกล่าวในปัจจุบันได้ราคาลดลง อีกทั้งอายุการเก็บเกี่ยว 120 วัน อาจยาวนานไปสำหรับเกษตรกรที่ต้องการพันธุ์ข้าวที่มีอายุสั้นกว่า 120 วัน ซึ่งหากมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพหุงต้มใกล้เคียงกัน มีผลผลิตสูงกว่า และอายุสั้นกว่า เกษตรกรอาจมีทางเลือกในการเลือกปลูกข้าวขาวพื้นนุ่มได้ตลอดทั้งปี เพื่อยกระดับการแข่งขันในด้านการส่งออกของข้าวหอม พื้นนุ่ม ของประเทศไทยในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีข้าวประเภทอื่นๆ ที่ยังพัฒนาผลผลิต หรือคุณภาพมาทดแทนพันธุ์เดิม เพื่อใช้ประโยชน์ในการแปรรูป หรือใช้สำหรับบริโภคเฉพาะในแต่ละภูมิภาค เพื่อยกระดับการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถผลิตข้าวได้ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศจากการส่งออกข้าวคุณภาพ

โดยปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยไว้ที่ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2566 ที่สามารถส่งออกได้เกินเป้าถึง 8.76 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top