บ.ร่วมทุน RATCH-GULF ประเดิมนำเข้า LNG ล็อตแรก 6.2 หมื่นตันป้อนโรงไฟฟ้าหินกอง

บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ลงนามสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระยะสั้น ระหว่างบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (HKH) กับ Gunvor Singapore Pte. Ltd. เพื่อจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) กำลังการผลิตตามสัญญารวม 1,400 เมกะวัตต์นั้น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์2567 HKH ได้เริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นครั้งแรกในปริมาณ 62,000 ตัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ชุดที่ 1 กำลังการผลิตตามสัญญา 700 เมกะวัตต์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ซึ่งนับเป็นเอกชนรายแรกของประเทศไทยที่นำเข้า LNG มาในประเทศ

นอกจากนี้ การนำเข้า LNG ยังเป็นการต่อยอดธุรกิจให้ครบวงจรระหว่างธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติและเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ

HKH เป็นบริษัทย่อยที่ RATCH ถือหุ้นร่วมกับ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ โดยเป็นผู้ถือใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ(LNG Shipper License) ปริมาณ 1.4 ล้านตันต่อปีซึ่งในปี 2567 HKH มีแผนนำเข้า LNG ทั้งสิ้นประมาณ 0.64 ล้านตัน เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 67)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top