HANA ผนึก PTT ตั้งบริษัทร่วมทุน FT1 ศึกษาโอกาสลงทุน Smart Electronics

บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท เอฟทีวัน คอร์เปอเรชั่น จำกัด (FT1) โดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัท นิวเวอ ซอลล์ จำกัด (NewVersal) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ปตท. (PTT) ถือหุ้นทางอ้อม 100% โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดย HANA และ NewVersal ถือหุ้น FT1ร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยในการยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 67)

Tags: , ,
Back to Top