ตลท.จี้ STARK-SAFARI เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนก่อนครบกำหนด 31 มี.ค.67

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกประกาศเตือน บมจ.สตาร์ค คอปอเรชั่น (STARK) เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน และเตือน บมจ.ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) เร่งแก้ไขให้มีคุณสมบติเพื่อกลับมาซื้อขาย ภายใน 31 มีนาคม 2567 หลังจากประกาศให้ทั้งสองบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพกถอน กรณีของ STARK คือ เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในงบการเงิน ส่วน SAFARI มีปัญหาฐานะการเงิน เนื่องจากใกล้ครบกำหนดแล้ว จึงขอแจ้งให้ทั้ง 2 บริษัทเร่งดำเนินการ หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มี.ค. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top