SAFARI ล่าสุด

SAFARI ขอขยายแก้เหตุเพิกถอนอีก 1 ปีเหตุงบปี 66 ยังขาดทุนหนักรับผลกระทบท่องเที่ยวภูเก็ตฟื้นช้า

บมจ.ซาฟารี เวิลด์ (SAFARI) ขอขยายเวลาแก้ไขคุณสมบัติเพื่อกลับมาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ได้ออกไป 1 ปีเป็นวันที่ 31 มี.ค.68 เนื่องจากผลประกอบการในปี 66 ยังมีผลขาดทุนถึง 462.58 ล้านบาท เพราะสถานการณ์การท่องเท…

ตลท.จี้ STARK-SAFARI เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนก่อนครบกำหนด 31 มี.ค.67

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกประกาศเตือน บมจ.สตาร์ค คอปอเรชั่น (STARK) เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน และเตือน บมจ.ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) เร่งแก้ไขให้มีคุณสมบติเพื่อกลับมาซื้อขาย ภายใน 31 มีนาคม 2567…

SAFARI ขอผ่อนผัน-ยืดหนี้หุ้นกู้ “ภูเก็ตแฟนตาซี” รวม 7 รุ่นกว่า 2.28 พันลบ.

บมจ.ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) เปิดเผยว่า บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้กำหนดนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 มูลค่าหุ้นกู้รวม 2,288.70 ล้านบาท จำนวน 7 รุ่น ในวันที่ 26…

ตลท.ขยายเวลาให้ SAFARI แก้ไขคุณสมบัติเพื่อกลับมาเทรดถึง 31 มี.ค.66

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทที่ครบกำหนดเวลาดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ตามที่ บมจ.ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) และ บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์…

SAFARI ดึง NT ปรับระบบบริหารจัดการสวนสัตว์สู่ Digital Transformation

บมจ. ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) และบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ร่วมลงนามในสัญญาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการพื้นที่​มีบริเวณกว้างขวางกว่า 500 ไร่ของซาฟารีเวิลด์…

ตลท.ให้เวลา PAE-PRO-SAFARI-THL ไม่เกิน 1 ปีแก้ไขเหตุเพิกถอน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ตามที่ตลท.ได้กำหนดระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไป (Remedy Stage) และช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเ…
Back to Top