ศาลฎีกาพิพากษา SCN ชนะคดีพิพาทหลุมก๊าซ สั่ง “อีโค่ โอเรียนท์” ชดใช้กว่า 40 ล้าน

บมจ. สแกน อินเตอร์ (SCN) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 ให้บริษัท เป็นผู้ชนะคดีกรณีข้อพิพาทที่ยื่นเรียกร้องให้ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (ECOR) รับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ จำนวน 40,712,438.34 บาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการยึดทรัพย์บังคับคดีต่อไป

คดีนี้สืบเนื่องจากบริษัททำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales and Purchase Agreement for Associated Gas) จากหลุมก๊าซ จังหวัดเพชรบูรณ์ กับ ECOR ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โดยมีข้อตกลงในสัญญาว่าจะมีก๊าซให้ในปริมาณ จำนวน 700,000 ลูกบาศก์ฟุต/วัน เป็นระยะเวลา 10 ปี แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ECOR ไม่สามารถจัดหาก๊าซให้บริษัทได้ตามสัญญา และ ECOR ไม่สามารถจัดหาหลุมก๊าซใหม่ที่มีความเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาได้ บริษัทจึงได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้ ECOR รับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ ECOR ผิดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มี.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top