ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจก.พ.กระเตื้อง คำสั่งซื้อภาคการผลิตกลับมา หลังสต็อกลดลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.พ.67 อยู่ที่ระดับ 48.8 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 48.0 ในเดือน ม.ค.67 ตามการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นด้านการผลิต การจ้างงาน และผลประกอบการเป็นสำคัญ

โดยความเชื่อมั่นในภาคการผลิต ปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบและเกือบทุกหมวดธุรกิจ นำโดยกลุ่มผลิตอาหาร ตามสินค้าอาหารแปรรูปที่ความเชื่อมั่นดีขึ้นทุกด้าน ส่วนหนึ่งจากสต็อกคู่ค้าที่ทยอยลดลง และเริ่มเห็นการกลับมาสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น สำหรับความเชื่อมั่นที่ไม่ใช่ภาคการผลิตทรงตัว โดยความเชื่อมั่นของกลุ่มก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มกลับมาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม แต่ยังถูกกดดันจากงบประมาณของภาครัฐที่ล่าช้า

ส่วนความเชื่อมั่นของธุรกิจในหมวดอื่น ปรับลดลงเล็กน้อย ยกเว้นกลุ่มขนส่งสินค้าที่ความเชื่อมั่นปรับลดลงมากในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านปริมาณการให้บริการ และการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นของหลายธุรกิจ อาทิ กลุ่มผลิตยานยนต์ กลุ่มผลิตอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มก่อสร้าง ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 อย่างต่อเนื่อง สะท้อนภาพการฟื้นตัวที่ยังไม่ทั่วถึง(Uneven recovery)

โดยในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมลดลงเล็กน้อย มาอยู่ระดับ 53.5 จาก 53.9 ในเดือนก่อนหน้า จากการปรับลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยดัชนีความเชื่อมั่นในภาคการผลิต ปรับลดลงในบางกลุ่มธุรกิจ อาทิ กลุ่มผลิตยานยนต์ ที่ความเชื่อมั่นปรับลดลงในเกือบทุกด้าน จากกำลังซื้อของผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ประกอบกับความกังวลรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น และกลุ่มผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ความเชื่อมั่นด้านการจ้างงาน และผลประกอบการปรับลดลงมาก

สำหรับความเชื่อมั่นในภาคที่มิใช่การผลิตทรงตัว จากกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร ที่ความเชื่อมั่นด้านปริมาณการให้บริการและคำสั่งซื้อปรับลดลงมาก ตามการเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ขณะที่ความเชื่อมั่นในกลุ่มค้าปลีกและก่อสร้าง ปรับเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ ส่วนหนึ่งจากงบประมาณภาครัฐปี 2567 ที่คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในไตรมาส 2 ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาคึกคักมากขึ้น

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มี.ค. 67)

Tags: , ,
Back to Top