ACPG เปิดแผน 3 ปีพร้อมลงทุนสูงสุด 1.2 หมื่นล้านขยายพอร์ตบริหารหนี้หนุนโต

บมจ.อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป (ACPG) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนลงทุน 3 ปี (67-69) วงเงิน 9,000-12,000 ล้านบาท ขยายพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) รับโอกาสเติบโตจากอุปทานของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหลังมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สิ้นสุดในปี 66

นายไมเคิล บีแคว๊ท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACPG กล่าวว่า หากพิจารณาข้อมูลปริมาณ NPL ที่จำหน่ายโดยสถาบันการเงิน ตั้งวันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.66 มีจำนวนรวม 156,043 ล้านบาท มากกว่าปริมาณสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ออกจำหน่ายในปี 63-65 ที่มีจำนวน 65,665 ล้านบาท 42,509 ล้านบาท และ 58,735 ล้านบาท ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (AMC) ในประเทศไทยจากอุปทานของ NPL ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสแก่บริษัทในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีผู้ที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมองเห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวและสนใจขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจมายังการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจติดตามทวงหนี้ ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น รวมถึงอาจจะมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาด โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.66 มีบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดำเนินการและมีการรายงานข้อมูลทางการเงินแก่ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 80 ราย เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 65 ที่มีจำนวน 62 ราย

“ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมานานกว่า 20 ปี และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงฐานข้อมูลสถิติที่บริษัทฯ จัดเก็บมา ส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ในปี 65 บริษัทชนะประมูลพอร์ต NPL และ NPA รวมจำนวน 5 พอร์ตโฟลิโอ ด้วยมูลค่าลงทุนรวม 1,417.1 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.66 บริษัทชนะประมูลพอร์ตหนี่เพิ่ม 1 พอร์ต ด้วยมูลค่าลงทุน 1,091.3 ล้านบาท

ภาพรวมผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกปี 66 (ม.ค.-ก.ย.) บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 461.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 178.6 ล้านบาท ลดลง 13.2% และ 22.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากในช่วง 9 เดือนแรกปี 65 บริษัทรับรู้กำไรสุทธิจากการรับชำระจากลูกหนี้รายใหญ่ที่ชำระหนี้ปิดบัญชี

สำหรับปี 65 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 686.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 202.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.8% และ 2,890.3% จากปี 64 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ACPG มีแผนจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 1,041,230,000 หุ้น คิดเป็น 45% ของหุ้นทั้งหมดภายหลัง IPO แบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุน 578,460,000 หุ้น, หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Pacific Investment Management (Mauritius) Limited (PIM) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม 312,370,000 หุ้น และ หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย 9 Basil ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม 300,120,000 หุ้น โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้ลงทุนในพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย , เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม และ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 มี.ค. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top