ราคาไบโอดีเซลลดลง 0.46 บาท เหลือลิตรละ 34.60 บาท ตามทิศทางราคาปาล์มในประเทศ

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพไทย พบว่าราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ยระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2567 อยู่ที่ ราคา 34.60 บาทต่อลิตร ลดลง 0.46 บาทต่อลิตร จากสัปดาห์ก่อน จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 32.00 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย เฉลี่ยอยู่ที่ 29.97 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.06 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ประมาณ 264,090 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ อยู่ที่ประมาณ 68.41 ล้านลิตร

ภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของไทยในปี 2567 (ณ มกราคม 2567) มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18.11 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 203,112 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.12 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 11,610 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่นประมาณ 137,750 ตัน ทั้งนี้ จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนมกราคม 2567 พบว่า มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ อยู่ที่ 67.88 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 4.54 ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล อยู่ที่ 4.40 ล้านลิตรต่อวัน

นายวีรพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนมีนาคม 2567 อยู่ที่ 31.09 บาทต่อลิตร ราคาเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดือนก่อน 0.23 บาทต่อลิตร ซึ่งปรับลดลงเนื่องจากราคากากน้ำตาลที่ปรับตัวลดลง ส่วนมันสำปะหลังราคายังคงทรงตัวในระดับสูงขึ้น

ปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 28 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.77 ล้านลิตรต่อวัน โดยผลิตจริงในเดือนมกราคมอยู่ที่ 3.97 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนมกราคมอยู่ที่ 3.47 ล้านลิตรต่อวัน

อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 มี.ค. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top