ไทย-สหรัฐ ตั้งคณะทำงานร่วมเจรจาลงทุนอุตฯ เซมิคอนดักเตอร์ในไทย

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทย ในการเป็นฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้นำรัฐบาลและภาคเอกชนในเวทีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม หลังนักธุรกิจหลายรายที่เป็นสมาชิกของสภาผู้ส่งออกแห่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (The President’s Export Council: PEC) ซึ่งได้เดินทางมาเยือนไทย พร้อมกับนางจีนา เอ็ม. เรมอนโด (The Honorable Gina M. Raimondo) รมว.พาณิชย์สหรัฐฯ แสดงความสนใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งไทย-สหรัฐ ต่างเห็นพ้องกันที่จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อหารือในรายละเอียดร่วมกันต่อไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความต้องการใช้ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มมากขึ้น จากปัจจัยการเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยภาคเอกชนสหรัฐฯ มองว่าไทยเป็นประเทศทางเลือกอันดับแรก ๆ ที่อยู่ในการพิจารณา เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดยไทยมีศักยภาพ ความได้เปรียบในเรื่องทำเล และไม่อยู่ในความขัดแย้ง

ประกอบกับนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินธุรกิจสีเขียว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ Ignite Thailand สนับสนุนอุตสาหรรม 8 ด้านในไทย สอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐฯ เชื่อมั่นว่าจากความร่วมมือในด้านการลงทุนระหว่างไทย-สหรัฐฯ จะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และขยายห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยได้

“การตั้งคณะทำงานร่วมไทย-สหรัฐฯ เพื่อเจรจาเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทย เป็นอีกตัวอย่างของความสำเร็จของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ในการดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศ ผ่านการสร้างการรับรู้ให้นานาชาติ และดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน” นายชัยกล่าว

ทั้งนี้ รัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าว จะนำไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย รวมถึงต่อยอดไปสู่การร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคต ทำให้เกิดเม็ดเงินไหลเข้าสู่เศรษฐกิจไทย รวมถึงช่วยยกระดับทักษะฝีมือแรงงานคนไทย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันไทยได้อีกมากในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มี.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top